Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od dnia 1 lutego 2020 roku obowiązuje na terenie Gminy Międzylesie nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi obejmujący obowiązek selektywnej zbiorki odpadów komunalnych.

Wraz ze zmianą ustawy zmieniła się opłata za odbiór odpadów komunalnych w sposób selektywny. Dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady będące odpadami komunalnymi w kompostowniku przydomowym, ustalono zwolnienie w wysokości 1,00 złotych od opłaty ustalonej.

LICZBA OSÓB

SEGREGACJA

SEGREGACJA Z KOMPOSTOWNIKIEM

1

39,00 ZŁ

38,00 ZŁ

2

78,00 ZŁ

76,00 ZŁ

3

117,00 ZŁ

114,00 ZŁ

4

156,00 ZŁ

152,00 ZŁ

5

158,00 ZŁ

153,00 ZŁ

6

160,00 ZŁ

154,00 ZŁ

7

199,00 ZŁ

192,00 ZŁ

8

238,00 ZŁ

230,00 ZŁ

9

277,00 ZŁ

268,00 ZŁ

10

316,00 ZŁ

306,00 ZŁ

 

Opłaty uiszczane są co miesiąc do 15 – go następnego miesiąca na podstawie złożonej deklaracji.

Opłata obejmuje osoby zamieszkałe daną nieruchomość, a nie osoby zameldowane.

Pierwszą deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca. Natomiast wszelkich zmian w deklaracji dokonuje się do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

W przypadku budynków wielorodzinnych opłatę uiszcza wspólnota mieszkaniowa lub spółdzielnia, w imieniu której wszystkie czynności wykonuje zarząd.

Opłaty za odbiór odpadów komunalnych możemy dokonać przelewem na konto Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu 57 9523 0001 0100 21 76 2001 0044 lub w kasie Urzędu.