Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Międzylesie

za okres od początku roku do 31 marca 2021 r.

 

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

( Dz. U. z 2019 r.poz.869)Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu gminy Międzylesie na dzień 31.03.2021 r.

           

Wyszczególnienie

Plan (po zmianach)

Wykonanie pod początku roku

A. DOCHODY

33 981 924,49

 10 560 854,31

A.1Dochody bieżące

31 216 466,67

            9 275 911,07

A.2dochody majątkowe

  2 765 457,824

1 284 943,24

B. WYDATKI

34 971 425,49

   7 797 361,48

B1.wydatki bieżące

30 706 948,28

   7 759 669,49

B2.wydatki majątkowe

4 264 477,21

        37 691,99

C..NADWYŻKA/DEFICYT

- 989 501,00

  2 763 492,83

D1.PRZYCHODY OGÓŁEM

z tego :

1 926 510,00

  1 258 216,22

Kredyty i pożyczki

w tym :

   904 420,00

0,00

na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy

strukturalnych i Funduszu Spójności

904 420,00

0,00

Niewykorzystane środki  pieniężne, o których mowa  w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych

500 000,00

500 000,00

Spłata pożyczek udzielonych

0

0,00

Wolne środki

522 090,00

758 216,22

D.2 ROZCHODY ogółem

z tego :

937 009,00

23 983,50

Spłaty kredytów i pożyczek

937 009,00

23 983,50

na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy

strukturalnych i Funduszu Spójności

0

0

pożyczki(udzielone)

0

0

Inne cele

0

0

 

Informację sporządziła:

Agata Ziental

Międzylesie 22.04.2021 r.