Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Międzylesie

za okres od początku roku do 30 czerwca 2021 r.

 

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

(Dz. U. z 2021 r.poz.305) Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu gminy Międzylesie na dzień 30.06.2021 r.

           

Wyszczególnienie

Plan (po zmianach)

Wykonanie pod początku roku

A. DOCHODY

36 515 243,91

20 237 025,78

A.1Dochody bieżące

31 753 762,86

17 811 418,82

A.2dochody majątkowe

4 761 481,05

2 425 606,96

B. WYDATKI

38 638 454,62

16 766 003,43

B1.wydatki bieżące

37 504 744,91

16 285 696,61

B2.wydatki majątkowe

6 327 004,23

424 287,15

C..NADWYŻKA/DEFICYT

-989 501,00

3 951 329,17

D1.PRZYCHODY OGÓŁEM

z tego :

1 926 510,00

1 258 216,22

Kredyty i pożyczki

w tym :

904 420,00

0,00

na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy

strukturalnych i Funduszu Spójności

904 420,00

0,00

Spłata pożyczek udzielonych

0,00

0,00

Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych

500 000,00

500 000,00

Wolne środki

522 090,00

758 216,22

D.2 ROZCHODY ogółem

z tego :

937 009,00

152 373,00

Spłaty kredytów i pożyczek

937 009,00

152 373,00

na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy

strukturalnych i Funduszu Spójności

0

0

pożyczki(udzielone)

0

0

Inne cele

0

0

 

Informację sporządziła:

Agata Ziental

Międzylesie 26.07.2021 r.