Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Międzylesie

za okres od początku roku do 30 września 2021 r.

 

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

( Dz. U. z 2019 r.poz.869) Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu gminy Międzylesie na dzień 30.09.2021 r.

           

Wyszczególnienie

Plan (po zmianach)

Wykonanie pod początku roku

A. DOCHODY

41 748 916,09

31 267 998,59

A.1Dochody bieżące

33 456 969,95

25 506 849,61

A.2dochody majątkowe

8 291 946,14

5 761 148,98

B. WYDATKI

 42 841 128,69

24 212 382,91

B1.wydatki bieżące

 32 659 640,74

23 052 552,55

B2.wydatki majątkowe

10 181 487,95

1 159 830,36

C..NADWYŻKA/DEFICYT

- 1 092 212,60

7 055 615,68

D1.PRZYCHODY OGÓŁEM

z tego :

1 926 510,00

1 258 216,22

Kredyty i pożyczki

w tym :

904 420,00

0,00

na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy

strukturalnych i Funduszu Spójności

904 420,00

0,00

Nadwyżka z lat ubiegłych

369717,00

605 843,22

Niewykorzystane środki  pieniężne, o których mowa  w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych

500 000,00

500 000,00

Spłata pożyczek udzielonych

0

0,00

Wolne środki

152 373,00

152 373,00

D.2 ROZCHODY ogółem

z tego :

834 297,40

49 661,40

Spłaty kredytów i pożyczek

834 294,40

49 661,40

na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy

strukturalnych i Funduszu Spójności

0

0

pożyczki(udzielone)

0

0

Inne cele

0

0

 

Informację sporządziła:

Agata Ziental

Międzylesie 22.10.2021 r.