Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Międzylesie

za okres od początku roku do 31 grudnia 2021 r.

 

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

publicznych ( Dz. U. z 2021 r.poz.305 i 1535) Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu gminy Międzylesie na dzień 31.12.2021 r.

           

Wyszczególnienie

Plan (po zmianach)

Wykonanie pod początku roku

A. DOCHODY

42 554 923,46

43 895 481,18

A.1Dochody bieżące

34 262 977,32

34 661 684,16

A.2dochody majątkowe

8 291 946,14

9 233 797,02

B. WYDATKI

43 527 352,06

38 472 244,88

B1.wydatki bieżące

34 154 627,27

32 110 321,18

B2.wydatki majątkowe

9 372 724,79

6 361 923,70

C..NADWYŻKA/DEFICYT

- 972 428,60

5 423 236,30

D1.PRZYCHODY OGÓŁEM

z tego :

1 022 090,00

1 258 216,22

Kredyty i pożyczki

w tym :

0,00

0,00

na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy

strukturalnych i Funduszu Spójności

  0,00

0,00

Nadwyżka z lat ubiegłych

369717,00

605 843,22

Niewykorzystane środki  pieniężne, o których mowa  w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych

500 000,00

500 000,00

Spłata pożyczek udzielonych

0

0,00

Wolne środki

152 373,00

152 373,00

D.2 ROZCHODY ogółem

z tego :

49 661,40

49 661,40

Spłaty kredytów i pożyczek

49 661,40

49 661,40

na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy

strukturalnych i Funduszu Spójności

0

0

pożyczki(udzielone)

0

0

Inne cele

0

0

 

Informację sporządziła:

Agata Ziental

Międzylesie 20.02.2022 r.