Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Międzylesie

za okres od początku roku do 31 marca 2022 r.

 

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

publicznych ( Dz. U. z 2021 r.poz.305 i 1535) Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu gminy Międzylesie na dzień 31.03.2022 r.

           

Wyszczególnienie

Plan (po zmianach)

Wykonanie pod początku roku

A. DOCHODY

36 731 191,57

18 256 624,03

A.1Dochody bieżące

30 433 650,57

18 219 502,32

A.2dochody majątkowe

6 297 541,00

37 121,71

B. WYDATKI

41 758 904,57

8 542 637,28

B1.wydatki bieżące

30 395 919,21

8 511 780,28

B2.wydatki majątkowe

11 362 985,36

30 857,00

C..NADWYŻKA/DEFICYT

- 5 027 713,00

9 713 986,75

D1.PRZYCHODY OGÓŁEM

z tego :

6 162 689,00

6 631 791,12

Kredyty i pożyczki

4 470 422,00

0,00

Nadwyżka z lat ubiegłych

0,00

0,00

Niewykorzystane środki  pieniężne, o których mowa  w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych

500 000,00

500 000,00

Spłata pożyczek udzielonych

0,00

0,00

Wolne środki

1 192 267,00

6 131 791,12

D.2 ROZCHODY ogółem

z tego :

1 134 976,00

0,00

Spłaty kredytów i pożyczek

1 134 976,00

0,00

pożyczki(udzielone)

0

0

Inne cele

0

0

 

Informację sporządziła:

Agata Ziental

Międzylesie 25.04.2022 r.