Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 95/2022

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 1 czerwca 2022 r.

  

w sprawie: wprowadzenia procedury przekazywania składników majątkowych, dokumentacji księgowej, akt osobowych i spraw kadrowych oraz dokumentacji dotyczącej organizacji pracy jednostki, w przypadku zmiany dyrektora szkoły lub placówki

 

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 5, art. 33, ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 57 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:  

§ 1

Wprowadza się procedurę przekazywania składników majątkowych, dokumentacji księgowej, dokumentacji technicznej, akt osobowych i spraw kadrowych, dokumentacji  dotyczącej  organizacji pracy jednostki oraz dokumentacji kancelaryjnej i pieczęci w przypadku zmiany dyrektora szkoły lub placówki stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorom wszystkich szkół i placówek oświatowych w Gminie Międzylesie, a nadzór nad wykonaniem i przestrzeganiem niniejszego Zarządzenia powierza się Sekretarz oraz Skarbnik Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Międzylesie, dnia 1 czerwca 2022 r.

Burmistrz
/-/ Tomasz Korczak

DOCXProcedura przekazywania składników majątkowych, dokumentacji księgowej, akt osobowych i spraw kadrowych oraz dokumentacji dotyczącej organizacji pracy jednostki, w przypadku zmiany dyrektora szkoły lub placówki.docx