Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Międzylesie

za okres od początku roku do 30 czerwca 2022 r.

 

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

publicznych ( Dz. U. z 2021 r.poz.305 i 1535) Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu gminy Międzylesie na dzień 30.06.2022 r.

           

Wyszczególnienie

Plan (po zmianach)

Wykonanie pod początku roku

A. DOCHODY

51 205 360,92

 29 231 776,51

A.1Dochody bieżące

43 201 521,56

 29 031 452,96

A.2dochody majątkowe

 8 003 839,36

200 323,55

B. WYDATKI

53 218 011,66

17 937 079,61

B1.wydatki bieżące

34 508 771,21

17 760 209,80

B2.wydatki majątkowe

18 709 240,45

176 869,81

C..NADWYŻKA/DEFICYT

-2 012 650,74

  11 294 696,90

D1.PRZYCHODY OGÓŁEM

z tego :

6 131 004,74

  6 631 791,12

Kredyty i pożyczki

0,00

0,00

Nadwyżka z lat ubiegłych

0,00

0,00

Niewykorzystane środki  pieniężne, o których mowa  w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych

521 367,70

521 367,70

Spłata pożyczek udzielonych

0,00

0,00

Wolne środki

        5 609 637,04

6 110 423,42

D.2 ROZCHODY ogółem

z tego :

       4 118 354,00

0,00

Spłaty kredytów i pożyczek

0,00

0,00

pożyczki(udzielone)

0

0

Inne cele ( przelewy na rachunki lokat)

4 118 354,00

0

 

Informację sporządziła:

Agata Ziental

Międzylesie 25.07.2022 r.