Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE NR 169/2021

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 20.12.2021 r.

w sprawie wybory długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art.243 ust.1 ustawy o finansach publicznych

 

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 poz. 1372) i art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 poz. 2500 z późn. zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zarządza co następuje:

 

§ 1

Do ustalenia relacji określonej w art.243 ust.1 ustawy o finansach publicznych na lata 2022-2025 przyjmuje się okres trzech lat do wyliczenia średniej arytmetycznej relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszone o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

 

§ 2

Zarządzenie przekazuje się Regionalnej Izbie Obrachunkowej i Radzie Gminy.

 

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

BURMISTRZ

/-/ TOMASZ KORCZAK