Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Burmistrza dot. wyznaczenie miejsc na bezpłatne umieszcz urzędowych obwieszczeń i plakatów komtetów wyborczych

    Zarządzenie Nr  70 /2009
Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie
 z dnia 18 marca 2009 r.
 
w sprawie: wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i  plakatów komitetów wyborczych na terenie Gminy Międzylesie
 
 
               Na podstawie art. 76 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219 z późn. zm.) zarządzam co następuje:
 
 
§ 1.
Wyznaczam na terenie Gminy Międzylesie miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 7 czerwca 2009 r. :
 
I.                   Słupy ogłoszeniowe i tablice informacyjne:
1/ Międzylesie – pl. Wolności oraz ul. Wojska Polskiego – 2 słupy
2/ Domaszków - ul. Międzyleska – 1 słup i 1 tablica,
3/ Długopole Górne – 1 słup i 1 tablica
 
II.                Tablice informacyjne:
1.      Boboszów           - 2 tablice
2.      Dolnik                 - 1 tablica
3.      Gajnik                 - 1 tablica
4.      Goworów            - 1 tablica
5.      Jaworek               - 1 tablica
6.      Jodłów                 - 1 tablica
7.      Kamieńczyk         - 2 tablice
8.      Lesica                   - 1 tablica
9.      Michałowice        - 1 tablica
10. Nagodzice            - 1 tablica
11. Niemojów            - 1 tablica
12. Nowa Wieś        - 1 tablica
13. Pisary                  - 1 tablica
14. Roztoki               - 1 tablica   
15. Różanka              - 2 tablice
16. Smreczyna          - 2 tablice
17. Szklarnia             - 1 tablica 
 
 
§ 2.
Miejscami na wyłączne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych są tablice znajdujące się na pierwszym piętrze w budynku Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie,
pl. Wolności 1 oraz gablota informacyjna przy pl. Wolności 9 w Międzylesiu.
 
§ 3.
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy Międzylesie.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Podmiot udostępniający: Sekretarz MiG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sekretarz MiG
Data wytworzenia: 18 marca 2009 r.