Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIG MIĘDZYLESIE W SPR. GRANIC OKRĘGU WYB. I LICZBIE WYB. RADNYCH 

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie
z dnia 1 kwietnia 2009 r.
 
o okręgu wyborczym, jego granicach, numerze i liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Międzylesiu zarządzonych na dzień 24 maja 2009 r.
 
 
 
          Zgodnie z art. 94 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tj. Dz. U z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) i Uchwałą Nr XXXIV/152/02 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie podziału Gminy Międzylesie na okręgi, ustalenia ich granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, podaję do wiadomości wyborców informację o okręgu wyborczym, jego granicach, numerze i liczbie radnych   wybieranych   w   tym okręgu   oraz   o   wyznaczonej   siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej dla wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Międzylesiu w dniu 24 maja 2009 r.
 
 
 
 
Nr
okręgu
 
Granice okręgu
 
Liczba wybieranych radnych
 
4
 
 
wsie: Gniewoszów, Lesica, Niemojów, Różanka
 
1
 
 
 
Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej w Międzylesiu: 57-530 Międzylesie Plac Wolności 1             
                                                                                 
 
 
                                                                                      Burmistrz
                                                                         Miasta i Gminy Międzylesie
                                                                                 /-/Tomasz Korczak
  

Podmiot udostępniający: SEKRETARZ MIG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: SEKRETARZ MIG
Data wytworzenia: 1 KWIECIEŃ 2009