Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO Z 24 MAJA 1009 O WYBORACH UZUP. DO RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU

OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO
W WAŁBRZYCHU
z dnia 24 maja 2009 r.
o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Międzylesiu
przeprowadzonych w dniu 24 maja 2009 r.
Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z późn. zm.1) Komisarz Wyborczy w Wałbrzychu podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Międzylesiu przeprowadzonych w dniu 24 maja 2009 r.
I
 
A.
Wybory przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym.
B.
Wybierano 1 radnego spośród 2 kandydatów zgłoszonych na 2 listach kandydatów.
C.
Wybrano 1 radnego.
D.
Uprawnionych do głosowania było 401 osób.
E.
Wydano kart do głosowania 132 wyborcom.
F.
W wyborach wzięło udział (liczba kart ważnych wyjętych z urny) 132, to jest 32,92% uprawnionych do głosowania.
G.
Głosów ważnych oddano 131, to jest 99,24% ogólnej liczby głosów oddanych.
H.
Głosów nieważnych oddano 1, to jest 0,76% ogólnej liczby głosów oddanych.
_____________________________________
      1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 48, poz. 327 i Nr 112, poz. 766 oraz z 2008 r. Nr 96, poz. 607 i Nr 180, poz. 1111.


II
 
Wyniki wyborów:
Okręg wyborczy nr 4, w którym wybierano 1 radnego.
A. Wybory odbyły się.
B. Głosowanie przeprowadzono.
C. W wyborach wzięło udział (liczba kart ważnych) 132.
D. Głosów ważnych oddano 131.
E. Radną została wybrana :
z listy nr 2
KWW JANINY DZIĘCIOŁ
1)
DZIĘCIOŁ Janina
F. W okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
 
 
 
Komisarz Wyborczy
w Wałbrzychu
 
 
 
 
/-/   Maciej Ejsmont
  

Podmiot udostępniający: Sekretarz MiG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sekretarz MiG
Data wytworzenia: 27 maj 2009 r.