Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Nr IF-AB.7840.5.17.2023.KS z dnia 22.08.2023 r. Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr I-D-65/23, zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany i udzielającej pozwolenia na rozbiórkę i budowę dla zamierzenia budowlanego obejmującego :Rozbiórkę mostu i budowę przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 389 w km 49-460 w miejscowości Międzylesie.

 PDFObwieszczenie nr IF-AB.7840.5.17.2023.KS z dnia 22 sierpnia 2023 r.pdf (396,32KB)

*********************************************************************************************

Nr IF-AB.7840.2.32.2022.JT z dnia 02.06.2023 r. Obwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, odtworzenie zabudowy regulacyjnej rzeki Nysa Kłodzka potoku Dolna wraz z obiektami i robotami towarzyszącymi, zadanie pn.: "Projekt ochrony przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły - Zadanie 2B.1/1 Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Nysy Kłodzkiej, Obiekt: Międzylesie"

PDFdoc06272620230606134253.pdf (2,12MB)

********************************************************************************************

Nr IF-AB.7820.16.2022.ES2 z dnia 30.03.2023 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi krajowej nr 33 od km 37+124,50 do km 37+210,50 w m. Międzylesie, nazwanej przez inwestora  "Rozbudowa układu komunikacyjnego dla drogi krajowej nr 33 wraz z mostem p/potok Dolna w m. Międzylesie".

PDFObwieszczenie IF-AB.7820.16.2022.ES2.pdf (2,24MB)

Opublikowano dnia 04 kwietnia 2023 r.

********************************************************************************************

Nr IF-WO.7570.389.2022.MA z dnia 04.01.2023 r. o wydaniu decyzji z dnia 03 stycznia 2023 r. (znak sprawy: IF-WO.7570.389.2022.MA) w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania na rzecz m. in. spadkobierców Tadeusza Mendela (za udział 1/2 z udziału 2500/10000), z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej na terenie Gminy Międzylesie, oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr 810/3 o pow. 0,0032 ha oraz nr 810/1 o pow. 0,0018 ha, AM-2, obręb 0004, Domaszków.

PDFobwieszcz. wojewody nr IF-WO.7570.389.2022.MA z dnia 04.01.2023.pdf (912,36KB)

********************************************************************************************

Nr IF-WO.7570.363.2022.SP z dnia 05.01.2023 r. w sprawie ustalenia odszkodowania na rzecz m. in. spadkobierców po Marcie Siąkale i Teresie Siąkale z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej na terenie Gminy Międzylesie, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 488/1 o pow. 0,0006 ha, AM-7, obręb Domaszków, informacja o sporządzeniu operatu szacunkowego, określającego wartość nieruchomości.

PDFobwieszcz. wojewody nr IF-WO.7570.363.2022.SP z dnia 05.01.2023.pdf (1,14MB)

********************************************************************************************

Nr IF-WO.7570.363.2022.SP z dnia 21.12.2022 r. w sprawie ustalenia odszkodowania na rzecz m.in. spadkobierców po Marcie Siąkale i Teresie Siąkale, z tytułu nabycia z mocy prawa przez Województwo Dolnośląskie prawa własności nieruchomości położonej na terenie Gminy Międzylesie, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 488/1 o pow. 0,0006 ha, AM-2, obręb Domaszków.

PDFobwieszczenie wojewody IF-WO.7570.363.2022.SP z dnia 21.12.2022.pdf (850,50KB)

********************************************************************************************

Nr IF-WO.7570.384.2022.MA z dnia 21.12.2022 r. w sprawie ustalenia odszkodowania na rzecz m.in. spadkobierców Kazimierza Warchał (za udział 1/2 z udziału 2800/10000), z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonej na terenie Gminy Międzylesie, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 806/2 o pow. 0,0046 ha, AM-2, obręb Domaszków.

PDFobwieszczenie nr IF-WO.7570.384.2022.MA z dnia 21.12.2022.pdf (1,59MB)

********************************************************************************************

Nr IF-WO.7570.384.2022.MA z dnia 08.11.2022 r. o wszczęciu postępowania admin. w spr. o ustalenie odszkodowania na rzecz m.in. spadkobierców Kazimierza Warchał (za udział 1/2 z udziału 2800/10000) z tyt. nabycia z mocy prawa na rzecz SP własności dz. 806/2, obręb Domaszków.

PDFObwieszcz. Wojewody Dolnośląskiego o toczącym się post. w spr. o ustalenie wys odszk. na rzecz spadkobierców K. Warchał.pdf (1,50MB)

********************************************************************************************

Nr IF-WO.7570.389.2022.MA z dnia 08.11.2022 r. o wszczęciu postępowania admin. w spr. o ustalenie odszkodowania na rzecz m.in. spadkobierców Tadeusza Mendel (za udział 1/2 z udziału 2500/10000) z tyt. nabycia z mocy prawa na rzecz SP własności dz. 810/3 oraz 810/1, obręb Domaszków.

PDFObwieszcz. Wojewody Dolnośląskiego o toczącym się post. w spr. o ustalenie wys odszk. na rzecz spadkobierców T. Mendel.pdf (1,52MB)

********************************************************************************************

Nr IF-AB.7820.16.2022.ES2 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji zezwolenia Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi krajowej nr 33 w miejscowości Międzylesie

PDFZrid 16 obwieszczenie - wszczęcie.pdf (1,85MB)

******************************************************************************************

Nr IF-AB.7820.13.2021.AK/ES2 z dnia 18.07.2022 r. o udzieleniu zezwolenia Inwestorowi - Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi krajowej nr 33 na odcinku Domaszków - Roztoki od km 29+449 do km 31+003,30, gmina Międzylesie.

PDFObwieszczenie IF_AB.7820.13.2021.AK_ES2.pdf (7,83MB)

Publikacja dnia 22 lipiec 2022 r.

******************************************************************************************

Nr IF-AB.7820.14.2021.ES2  z dnia 19.10.2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie czterowlotowego skrzyżowania zwykłego na skrzyżowanie typu małe rondo, w miejscowości Roztoki, gmina Międzylesie.

PDFZrid 14 Roztoki rondo obwieszczenie-1.pdf (1,80MB)

*******************************************************************************************

Nr IF-AB.7820.13.2021.AK/ES2  z dnia 19.10.2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi krajowej nr 33 na odcinku Domaszków-Roztoki, gmina Międzylesie.

PDFZrid 13 Domaszków droga obwieszczenie wszczęcie.pdf (2,94MB)

 

Obwieszczenie w formie załącznika

PDFObwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego.pdf (661,34KB)
 

.

Podmiot udostępniający: Ref.IT
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Wojewoda Dolnośląski
Data wytworzenia: 10-01-2012

 

 

PDFObwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego.pdf (661,34KB)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------