Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zasiłek okesowy

Zasiłek okresowy zgodnie z art.38 ust.1 przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:

 

1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;

 

2) rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

 

W 2004 r. wysokość zasiłku okresowego wynosi:

 

1) w przypadku osoby samotnie gospodarującej - 20 % różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby;

2) w przypadku rodziny - 15 % różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem rodziny.

 

W 2005 r. wysokość zasiłku okresowego wynosi:

 

1) w przypadku osoby samotnie gospodarującej - 30 % różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby;

 

2) w przypadku rodziny - 20 % różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem rodziny.

 

W 2006 r. i w 2007r. wysokość zasiłku okresowego wynosi:

 

1) w przypadku osoby samotnie gospodarującej - 35 % różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby;

 

2) w przypadku rodziny - 25 % różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem rodziny.

 

Od 2008r. wysokość zasiłku okresowego wynosi:

 

1) w przypadku osoby samotnie gospodarującej - 50 % różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby;

 

2) w przypadku rodziny - 50 % różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem rodziny.

 

 

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.

 

Okres, na jaki jest przyznawany zasiłek okresowy, ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy.