Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

wzory wniosków do pobrania

DOCwniosek o przyznanie lokalu.doc (64,00KB)

DOCWNIOSEK O ZAMIANĘ LOKALU MIESZKALNEGO.doc (39,00KB)

DOCwniosek o nadanie numeru adresowego.doc (34,50KB)

DOCXwniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym.docx (13,36KB)

DOCWNIOSEK NA WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYCINKĘ DRZEW.doc (43,00KB)

DOCwniosek_o_wykup_lokalu_użytkowego.doc (58,50KB)

DOCwniosek o wykup lokalu mieszkalnego.doc (50,00KB)

DOCwniosek o przekształcenie prawa użytkowania.doc (31,00KB)

DOCwniosek_o_dzierżawę-.doc (30,00KB)

DOCwzor_wniosku_wypis_i_wyrys.doc (36,50KB)

 

Wniosek dotyczący aktu planowania przestrzennego

DOCXWzór_formularza_pisma_dot_aktu_planowania_przestrzennego.docx (57,67KB)

PDFWzór_formularza_pisma_dot_aktu_planowania_przestrzennego 1.pdf (128,86KB)

 

DOCWniosek o wpisanie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych.doc (38,50KB)

DOCZalacznik do wniosku o wpisanie do rejestru rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych- zaswiadczenie (wzor).doc (26,00KB)

DOCwniosek-o-udzielenie-zezwolenia-na-oproznianie-zbiornikow-bezodplywowych-i-transport-nieczystosci-cieklych.doc (40,50KB)

PDFwniosek-o-udzielenie-zezwolenia-na-oproznianie-zbiornikow-bezodplywowych-i-transport-nieczystosci-cieklych.pdf (126,71KB)

DOCWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.doc (43,50KB)

 

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Międzylesie:

DOCwniosek-o-wydanie-zezwolenia-w-zakresie-ochrony-przed-bedomnymi-zwierzetami-na-terenie-miasta-i-gminy-miedzylesie.doc (54,00KB)

PDFwniosek-o-wydanie-zezwolenia-w-zakresie-ochrony-przed-bedomnymi-zwierzetami-na-terenie-miasta-i-gminy-miedzylesie.pdf (85,91KB)

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Międzylesie:

DOCwniosek-grzebowiska-i-spalarnie-zwlok-zwierzecych.doc (44,00KB)

PDFwniosek-grzebowiska-i-spalarnie-zwlok-zwierzecych.pdf (85,64KB)

Wniosek w zakresie prowadzenia schroniska dla zwierząt:

DOCwniosek-w-zakresie-prowadzenia-schroniska-dla-zwierzat.doc (44,00KB)

PDFwniosek-w-zakresie-prowadzenia-schroniska-dla-zwierzat.pdf (87,00KB)