Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

A12.REJESTRACJA ZGONÓW

 

REJESTRACJA  ZGONÓW

 

ZAKRES

Rejestracja zgonów

 

MIEJSCE ZAŁATWIANIA

 

USC   I piętro  pokój nr 7

 

DOKUMENTY DOSTARCZANE PRZEZ WNIOSKODAWCĘ:

 

1)       Karta zgonu stwierdzającego zgon i jego przyczynę, wydana przez lekarza.

2)       Pisemne zgłoszenie prokuratury ,gdy okoliczności zgonu są przedmiotem postępowania tego organu.

3)       Dowód tożsamości osoby zgłaszającej zgon.

4)       Dowód osobisty osoby zmarłej(paszport w przypadku zgonu cudzoziemca).

5)       Dowód osobisty współmałżonka, względnie odpis skrócony aktu małżeństwa gdy osoba zmarła, pozostawała w związku małżeńskim.

 

WYNIK SPRAWY – SPOSÓB ZAŁATWIENIA

 

        Akt zgonu

 

TERMIN – CZAS TRWANIA SPRAWY

 

        Niezwłocznie

 

UWAGI

       Rejestracja zgonu nie podlega opłacie skarbowej

 

PODSTAWA PRAWNA

 

1)       Ustawa z dnia 29 września 1986 roku prawo o aktach stanu cywilnego(Dz. U. Nr 36 poz.180 z późn. zmianami).

informację wytworzył: Marek Gliński
za treść odpowiada: Izabela Kuś
data wytworzenia: 29.08.2003