Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

8. OBOWIĄZEK PODATKOWY W PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH - Zgłaszanie powstania i wygaśnięcia obowiązku podatkowego

1. Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:

 1. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton,
 2. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,
 3. ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton,
 4. ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton,
 5. przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
 6. przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
 7. autobusy.

2. Obowiązek podatkowy powstaje:

    - przy nabyciu pojazdu zarejestrowanego - od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty,
    - przy zakupie pojazdu rejestrowanego po raz  pierwszy - od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany.
 

3. Właściciel pojazdu zobowiązany jest :

     1. Składać , w terminie do dnia 15 lutego właściwemu organowi podatkowemu, deklaracje na podatek od środków transportowych DT-1 i załącznik do deklaracji DT-1 o posiadanych środkach transportowych DT-1/A,

     2. Odpowiednio korygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, zmianę miejsca zamieszkania lub siedziby - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.

     3. Uiszczać podatek od środków transportowych - bez wezwania - na konto bankowe gminy, w kasie urzędu, placówce pocztowej lub w banku w dwóch ratach, proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku.

4. Dokumenty dostarczane przez wnioskodawcę:

w przypadku powstania obowiązku:

 1. Deklaracja na podatek od środków transportowych
 2. Kopia umowy kupna pojazdu (oryginał do wglądu)  
 3. Kopia dowodu rejestracyjnego pojazdu (oryginał do wglądu)
w przypadku wygaśnięcia obowiązku:

 1. Deklaracja na podatek od środków transportowych - wygaśnięcie obowiązku
 2. Kopia umowy sprzedaży pojazdu (oryginał do wglądu) lub
 3. Kopia decyzji o wycofaniu pojazdu z ruchu na stałe (oryginał do wglądu) lub
 4. Kopia decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu (oryginał do wglądu)