Przejdź do treści strony
Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu Biuletyn Informacji Publicznej

Nr 56/2011 z dnia 06.04.2011 r. w sprawie przekazania Radzie Sołeckiej wsi Jaworek budynku położonego na działce nr 157, obręb Jaworek

Zarządzenie nr 56 /2011
Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie
z dnia 06 kwietnia 2011 r.
 
 
w sprawie przekazania Radzie Sołeckiej wsi Jaworek budynku położonego na działce nr 157, obręb Jaworek
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.), oraz § 4 ust. 1 statutu Sołectwa Jaworek (zał. Nr 8 do Uchwały nr X/2/95 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 30 czerwca 1995 r.) – zarządzam co następuje:
 
§ 1
 
1.      Przekazać w użyczenie Radzie Sołeckiej wsi Jaworek, na okres 5 lat, od dnia 01.04.2011 r., budynek o pow. 42,64 m2, położony w granicach działki nr 157 o pow. 0,07 ha, obręb Jaworek, wraz z 1/2 częścią gruntu, z przeznaczeniem na świetlicę wiejską.
2.      Warunki użyczenia określi odrębna umowa.
 
§ 2
 
Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi RGG.
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Międzylesie, dnia 06 kwietnia 2011 r.

Burmistrz Tomasz Korczak


 

Podmiot udostępniający: RGG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ewa Siwek
Data wytworzenia: 2011-04-06
Metryczka
  • opublikowano:
    07-04-2011 08:18
    przez: Marek Gliński
  • zmodyfikowano:
    07-04-2011 11:56
    przez: Marek Gliński
Dane jednostki:

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu
57-530 Międzylesie
ul. Pl. Wolności 1
NIP: 8811037024 REGON: 000530620

Dane kontaktowe:

tel.: 74 8126-327
fax: 74 8126-126
e-mail: urzad@miedzylesie.pl
strona www: www.miedzylesie.pl