Przejdź do treści strony
Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu Biuletyn Informacji Publicznej

Nr 136/2011 z dnia 17.06.2011 r. w sprawie określenia formy i terminu pierwszego przetargu na zbycie lokalu Kamieńczyk 29/3.

Zarządzenie nr 136/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie
z dnia 17 czerwca 2011 r.
 
 
w sprawie określenia formy i terminu pierwszego przetargu na zbycie lokalu Kamieńczyk 29/3.
 
Na podstawie § 3 ust. 1, § 4 ust. 2 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r., Nr 207, poz. 2108), oraz § 3 uchwały nr V/21/2011 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie określenia zasad zbywania, wynajmowania lub wydzierżawienia lokali użytkowych i garaży stanowiących własność gminy Międzylesie – zarządzam co następuje:
 
§ 1
 
Sprzedaż lokalu położonego w Kamieńczyku 29/3, w granicach działki geodezyjnej nr 101/2 o pow. 0,1200 ha, KW SW1K/00061849/7, nastąpi w formie przetargu ustnego nieograniczonego.
 
§ 2
 
1.      Ustala się:
a)      termin przetargu na dzień 25.07.2011 r. godz. 1100,
b)      cenę wywoławczą nieruchomości na kwotę – 39.800 zł,
c)      wadium w pieniądzu w wysokości 5% ceny wywoławczej.
 
2.      Przetarg przeprowadzi komisja przetargowa powołana zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie nr 146/2010 z dnia 11.06.2010 r.
 
§ 3
 
Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi RGG.
 
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
Międzylesie, dnia 17  czerwca 2011 r.


Burmistrz Tomasz Korczak

 

Podmiot udostępniający: RGG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ewa Siwek
Data wytworzenia: 2011-06-17
Metryczka
  • opublikowano:
    17-06-2011 10:58
    przez: Marek Gliński
Dane jednostki:

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu
57-530 Międzylesie
ul. Pl. Wolności 1
NIP: 8811037024 REGON: 000530620

Dane kontaktowe:

tel.: 74 8126-327
fax: 74 8126-126
e-mail: urzad@miedzylesie.pl
strona www: www.miedzylesie.pl