Przejdź do treści strony
Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu Biuletyn Informacji Publicznej

Nt 79/09 z dnia 09.04.2009 r. w sprawie rozdysponowania drewna z lasów komunalnych

 

Zarządzenie Nr 79 /09

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 9 kwietnia 2009r.

w sprawie rozdysponowania drewna z lasów komunalnych

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), oraz § 6 zarządzenia nr 42/07 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesia z dnia 14 lutego 2007r w sprawie zasad prowadzenia gospodarki w lasach stanowiących własność Gminy Międzylesie

zarządzam, co następuje:

§1

Przekazuję nieodpłatnie 11,50 m3 drewna wielkowymiarowego z lasów komunalnych dla Samorządowego Przedszkola w Międzylesiu z przeznaczeniem na wykonanie generalnego remontu budynku gospodarczego.

§2

Zobowiązuję Dyrektor Samorządowego Przedszkola w Międzylesiu do przedstawienia rozliczenia materiałowego powierzonego drewna w terminie 1 roku od jego otrzymania .

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi Dariuszowi Kosacz.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Międzylesie, 9 kwietnia 2009r.

Burmistrz Tomasz Korczak
 

 

Podmiot udostępniający: RGG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Dariusz Kosacz
Data wytworzenia: 2009-04-09

 

Metryczka
  • opublikowano:
    21-04-2009 13:57
    przez: Marek Gliński
Dane jednostki:

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu
57-530 Międzylesie
ul. Pl. Wolności 1
NIP: 8811037024 REGON: 000530620

Dane kontaktowe:

tel.: 74 8126-327
fax: 74 8126-126
e-mail: urzad@miedzylesie.pl
strona www: www.miedzylesie.pl