Przejdź do treści strony
Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu Biuletyn Informacji Publicznej

Nr 108/09 z dnia 13.05.2009 r. w sprawie określenia formy i terminu trzeciego przetargu na zbycie nieruchomości niezabudowanej nr 207/4 położonej w Jodłowie.

 

Zarządzenie nr 108/09

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 13 maja 2009 r.

w sprawie określenia formy i terminu trzeciego przetargu na zbycie nieruchomości niezabudowanej nr 207/4 położonej w Jodłowie.

Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.), § 3 ust. 1, § 4 ust. 2 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r., Nr 207, poz. 2108), oraz w wykonaniu uchwały nr XXVI/156/08 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie udzielenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 207/4 o pow. 0,3444 ha, obręb Jodłów – zarządzam co następuje:

§ 1

Wobec faktu, że drugi ustny przetarg nieograniczony, ogłoszony na dzień 27 kwietnia 2009 r. zakończył się wynikiem negatywnym, ustalam: 

  1. termin trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 207/4 o pow. 0,3444 ha KW 44168, AM - 2, obręb Jodłow - na dzień 15 czerwca 2009 r. na godz. 1030.

  2. cenę wywoławczą nieruchomości na kwotę – 120.969 zł.

  3. wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej,

  4. przetarg przeprowadzi Komisja Przetargowa powołana zarządzeniem nr 190/08 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 19.09.2008 r.
    

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi RGG.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 13 maja 2009 r.

Burmistrz Tomasz Korczak


 

Podmiot udostępniający: RGG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Wiesława Szyrszeń
Data wytworzenia: 2009-05-13

 

Metryczka
 • opublikowano:
  19-05-2009 09:18
  przez: Marek Gliński
Dane jednostki:

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu
57-530 Międzylesie
ul. Pl. Wolności 1
NIP: 8811037024 REGON: 000530620

Dane kontaktowe:

tel.: 74 8126-327
fax: 74 8126-126
e-mail: urzad@miedzylesie.pl
strona www: www.miedzylesie.pl