Przejdź do treści strony
Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu Biuletyn Informacji Publicznej

Nr 140/09 z dnia 17.06.2009 r. w sprawie określenia formy i terminu siódmego przetargu na zbycie nieruchomości niezabudowanej nr 29/8 położonej w Pisarach.

 

Zarządzenie nr 140/09

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 17 czerwca 2009 r.

w sprawie określenia formy i terminu siódmego przetargu na zbycie nieruchomości niezabudowanej nr 29/8 położonej w Pisarach.

Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.), § 3 ust. 1, § 4 ust. 2 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r., Nr 207, poz. 2108), oraz w wykonaniu Uchwały Nr XXII/130/08 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 21 lipca 2008 r. w sprawie udzielenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych nr 29/7 i 29/8 obręb Pisary. – zarządzam co następuje:

§ 1

Wobec faktu, że szósty ustny przetarg nieograniczony, ogłoszony na dzień 15 czerwca 2009 r. zakończył się wynikiem negatywnym, ustalam: 

  1. termin siódmego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 29/8 o pow. 0,1192 ha KW 43830, AM - 1, obręb Pisary - na dzień 20 lipca 2009 r. na godz. 12.oo.

  2. cenę wywoławczą nieruchomości na kwotę – 22.265 zł.

  3. wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej,

  4. przetarg przeprowadzi Komisja Przetargowa powołana zarządzeniem nr 190/08 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 19.09.2008 r.


 

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi Ewie Siwek.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 17 czerwca 2009 r.

Burmistrz Tomasz Korczak

 

Podmiot udostępniający: RGG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ewa Siwek
Data wytworzenia: 2009-06-17
Metryczka
 • opublikowano:
  22-06-2009 08:38
  przez: Marek Gliński
Dane jednostki:

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu
57-530 Międzylesie
ul. Pl. Wolności 1
NIP: 8811037024 REGON: 000530620

Dane kontaktowe:

tel.: 74 8126-327
fax: 74 8126-126
e-mail: urzad@miedzylesie.pl
strona www: www.miedzylesie.pl