Przejdź do treści strony
Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu Biuletyn Informacji Publicznej

Nr 241/09 z dnia 25.11.2009 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego ul. Wojska Polskiego 22/7 - Międzylesie w trybie bezprzetargowym.

 

Zarządzenie nr 241/09

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 25 listopada 2009 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego ul. Wojska Polskiego 22/7 - Międzylesie w trybie bezprzetargowym.

W wykonaniu uchwały nr XXIV/155/04 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków jednorodzinnych stanowiące gminny zasób nieruchomości - zarządzam co następuje:

§ 1

Przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy zajmowany lokal mieszkalny ul. Wojska Polskiego 22/7 w Międzylesiu (dz. nr 322/6, pow. 195 m2, KW 56444).

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi RGG.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 25 listopada 2009 r.

Burmistrz Tomasz Korczak


  

Podmiot udostępniający: RGG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ewa Siwek
Data wytworzenia: 2009-11-25
Metryczka
  • opublikowano:
    26-11-2009 14:32
    przez: Marek Gliński
Dane jednostki:

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu
57-530 Międzylesie
ul. Pl. Wolności 1
NIP: 8811037024 REGON: 000530620

Dane kontaktowe:

tel.: 74 8126-327
fax: 74 8126-126
e-mail: urzad@miedzylesie.pl
strona www: www.miedzylesie.pl