Przejdź do treści strony
Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu Biuletyn Informacji Publicznej

Nr 33/2010 z dnia 04.02.2010 r. w sprawie rozłożenia na raty należności za nabywane działki niezabudowane nr 282/2 o pow. 0,02 ha oraz nr 150/5 o pow. 0,03 ha, położone w Kamieńczyku.

 

Zarządzenie nr 33/2010

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 04 lutego 2010 r.

w sprawie rozłożenia na raty należności za nabywane działki niezabudowane nr 282/2 o pow. 0,02 ha oraz nr 150/5 o pow. 0,03 ha, położone w Kamieńczyku.

Na podstawie § 2 ust. 6 uchwały nr VIII/51/03 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami niezabudowanymi wchodzącymi w skład gminnego zasobu – zarządzam co następuje:

§ 1

Wyrażam zgodę na rozłożenie na dwie raty roczne należności za działki niezabudowane nr 282/2 o pow. 0,02 ha oraz nr 150/5 o pow. 0,03 ha, KW 43827, położone w Kamieńczyku, nabywane przez właścicieli nieruchomości przyległych nr 149, 150/9, 150/6, 150/7, 150/3, 150/4 w celu poprawy warunków ich zagospodarowania.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi RGG.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 04 lutego 2010 r.

Burmistrz Tomasz Korczak


 

Podmiot udostępniający: RGG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ewa Siwek
Data wytworzenia: 2010-02-04
Metryczka
  • opublikowano:
    05-02-2010 12:26
    przez: Marek Gliński
Dane jednostki:

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu
57-530 Międzylesie
ul. Pl. Wolności 1
NIP: 8811037024 REGON: 000530620

Dane kontaktowe:

tel.: 74 8126-327
fax: 74 8126-126
e-mail: urzad@miedzylesie.pl
strona www: www.miedzylesie.pl