Przejdź do treści strony
Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu Biuletyn Informacji Publicznej

Nr 247/2010 z dnia 17.11.2010 r. w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego ul. Powstańców Śląskich 7/2 - obręb Międzylesie w drodze rokowań.

 

Zarządzenie nr 247/2010

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 17 listopada 2010 r. 

w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego ul. Powstańców Śląskich 7/2 - obręb Międzylesie w drodze rokowań. 

Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.), § 4 ust. 2 i 3, § 25, § 28 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r., Nr 207, poz. 2108), oraz § 2 uchwały nr XXIV/155/04 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków jednorodzinnych stanowiących gminny zasób nieruchomościzarządzam co następuje:

§ 1

Wobec negatywnych wyników organizowanych przetargów nieograniczonych, na sprzedaż lokalu mieszkalnego ul. Powstańców Śląskich 7/2, zarządzam zbyć lokal w drodze rokowań, ustalając termin na dzień 22 grudnia 2010 r, na godzinę 9.oo.

§ 2 

 1. Rokowania przeprowadzi komisja w składzie:

 • Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie - Tomasz Korczak,

 • Zastępca Burmistrza - Piotr Kensicki,

 • Skarbnik - Helena Leka,

 • Sekretarz Miasta i Gminy Międzylesie - Aleksandra Kruk,

 • Kierownik Referatu Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Gruntami - Wiesława Szyrszeń.

 1. Przewodniczącym komisji o której mowa w pkt. 1 jest Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie.

 2. Ustalam:

  1. cenę wywoławczą nieruchomości na kwotę – 221.800 zł.

  2. zaliczkę w pieniądzu w kwocie 11.100 zł tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy.


 § 3

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi RGG.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 17 listopada 2010 r.

Burmistrz Tomasz Korczak

 

Podmiot udostępniający: RGG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ewa Siwek
Data wytworzenia: 2010-11-17
Metryczka
 • opublikowano:
  18-11-2010 13:08
  przez: Marek Gliński
Dane jednostki:

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu
57-530 Międzylesie
ul. Pl. Wolności 1
NIP: 8811037024 REGON: 000530620

Dane kontaktowe:

tel.: 74 8126-327
fax: 74 8126-126
e-mail: urzad@miedzylesie.pl
strona www: www.miedzylesie.pl