Przejdź do treści strony
Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu Biuletyn Informacji Publicznej

Nr 96/2012 z dnia 30.05.2012 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego ul. Wojska Polskiego 22/3, obręb Międzylesie w trybie bezprzetargowym.

 Zarządzenie nr 96 /2012
Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie
z dnia 30 maja 2012 r.
 
 
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego ul. Wojska Polskiego 22/3, obręb Międzylesie w trybie bezprzetargowym.
 
 
W wykonaniu uchwały nr XXIV/155/04 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków jednorodzinnych stanowiące gminny zasób nieruchomości - zarządzam co następuje:
 
§ 1
 
Przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy, zajmowanylokal mieszkalny ul. Wojska Polskiego 22/3, obręb Międzylesie (dz. nr 322/6 o pow. 0,0195 ha, SW1K/00056444/0).
 
§ 2
 
Wykonanie zarządzenia powierza się kier. RGG.
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Międzylesie, dnia 30 maja 2012 r.
Burmistrz Tomasz Korczak
 
         
                                                      


 

Podmiot udostępniający: RGG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ewa Siwek
Data wytworzenia: 2012-05-30
Metryczka
  • opublikowano:
    30-05-2012 13:30
    przez: Marek Gliński
Dane jednostki:

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu
57-530 Międzylesie
ul. Pl. Wolności 1
NIP: 8811037024 REGON: 000530620

Dane kontaktowe:

tel.: 74 8126-327
fax: 74 8126-126
e-mail: urzad@miedzylesie.pl
strona www: www.miedzylesie.pl