Przejdź do treści strony
Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu Biuletyn Informacji Publicznej

Nr 158/2012 z dnia 28.09.2012 r. w sprawie zmian w Wieloletniej prognozie Finansowej gminy na rok 2012

 

         ZARZĄDZENIE nr 158 /2012
                        Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie
      z dnia 28 września 2012 roku
 
w sprawie zmian w Wieloletniej prognozie Finansowej gminy na rok 2012
 
                     Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zarządza co następuje :
 
§ 1
 
Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
 
     
§ 2
                                                                                                                              
Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
Uzasadnienie :
Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano w związku ze zwiększeniem dochodów i wydatków w III kwartale 2012 r. :
1. dochody zwiększono o kwotę 112 799 zł, z tego dochody majątkowe o kwotę 2 826 zł, dochody bieżące o kwotę 109 973 zł,
2. wydatki zwiększono o kwotę 112 799 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 112 799 zł.
 
 


Wieloletnia Prognoza Finansowa_1.gif
 Wieloletnia Prognoza Finansowa_2.gif

Wieloletnia Prognoza Finansowa_3.gif

Wieloletnia Prognoza Finansowa_4.gif

Wieloletnia Prognoza Finansowa_5.gif

Podmiot udostępniający: FN
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Agata Ziental
Data wytworzenia: 28.09.2012 r.

 


GIFWieloletnia Prognoza Finansowa_1.gif

GIFWieloletnia Prognoza Finansowa_2.gif

GIFWieloletnia Prognoza Finansowa_3.gif

GIFWieloletnia Prognoza Finansowa_4.gif

GIFWieloletnia Prognoza Finansowa_5.gif

Metryczka
  • opublikowano:
    25-10-2012 14:13
    przez: Marek Gliński
Dane jednostki:

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu
57-530 Międzylesie
ul. Pl. Wolności 1
NIP: 8811037024 REGON: 000530620

Dane kontaktowe:

tel.: 74 8126-327
fax: 74 8126-126
e-mail: urzad@miedzylesie.pl
strona www: www.miedzylesie.pl