Przejdź do treści strony
Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu Biuletyn Informacji Publicznej

Nr 110/2013 z dnia 21.06.2013 r. w sprawie określenia formy i terminu pierwszego przetargu na zbycie działki nr 207/4 - obręb Jodłów.

Zarządzenie nr 110 /2013

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 21 czerwca 2013 r.
 
 

w sprawie określenia formy i terminu pierwszego przetargu na zbycie działki nr 207/4 - obręb Jodłów.

 

Na podstawie § 3 ust. 1, § 4 ust. 2 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r., Nr 207, poz. 2108), oraz w wykonaniu uchwały nr XXVI/156/08 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie udzielenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 207/4 o pow. 0,3444 ha, obręb Jodłów – zarządzam co następuje:

 
§ 1
 

Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, w granicach działki geodezyjnej nr 207/4 o pow. 0,3444 ha, położonej w Jodłowie, KW SW1K/00044168/4, nastąpi w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

 
§ 2
 
1.       Ustala się:

a)       termin przetargu na dzień 26.07.2013 r. godz. 1100,

b)       cenę wywoławczą nieruchomości na kwotę – 84.747 zł,

c)       wadium w pieniądzu w wysokości 5% ceny wywoławczej.

 

2.       Przetarg przeprowadzi komisja przetargowa powołana zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie nr 146/2010 z dnia 11.06.2010 r.

 
§ 3
 

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi ITiG.

 
§ 4
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
 
 
 
Międzylesie, dnia 21 czerwca 2013 r.
 
 Burmistrz Tomasz Korczak


 

Podmiot udostępniający: ITiG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ewa Siwek
Data wytworzenia: 2013-06-21
Metryczka
  • opublikowano:
    21-06-2013 14:17
    przez: Marek Gliński
Dane jednostki:

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu
57-530 Międzylesie
ul. Pl. Wolności 1
NIP: 8811037024 REGON: 000530620

Dane kontaktowe:

tel.: 74 8126-327
fax: 74 8126-126
e-mail: urzad@miedzylesie.pl
strona www: www.miedzylesie.pl