Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Międzylesie za okres od początku roku do 31 marca 2015 r.

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U nr 249, poz.2104 z późn.zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu gminy Międzylesie na dzień 31.03.2015 r.

           

 

Wyszczególnienie

Plan (po zmianach)

Wykonanie pod początku roku

A. DOCHODY

 

26 066 255,60

6 062 945,74

A.1Dochody bieżące

20 855 037,40

5 956 794,92

A.2dochody majątkowe

5 211 218,20

106 150,82

B. WYDATKI

 

22 348 955,60

4 845 720,64

B1.wydatki bieżące

 

20 266 454,77

4 829 321,40

B2.wydatki majątkowe

 

2 082 500,83

16 399,24

C..NADWYŻKA/DEFICYT

 

3 717 300

1 217 225,10

D1.PRZYCHODY OGÓŁEM

z tego :

 

405 463,89

Kredyty i pożyczki

w tym :

0

0

na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy

strukturalnych i Funduszu Spójności

 

0

0

Spłata pożyczek udzielonych

 

0

0,00

Wolne środki

 

0

405 463,89

D.2 ROZCHODY ogółem

z tego :

3 717 300

474 325

Spłaty kredytów i pożyczek

 

1 717 300

474 325

na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy

strukturalnych i Funduszu Spójności

 

0

0

pożyczki(udzielone)

0

0

Inne cele

2 000 000

0

 

 

Informację sporządziła:

Agata Ziental

Międzylesie 27.04.2015 r.