Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Międzylesie za okres od początku roku do 30 września 2015 r.

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Międzylesie

za okres od początku roku do 30 września 2015 r.

 

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

( Dz. U nr 249, poz.2104 z późn. zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu gminy Międzylesie na dzień 30.09.2015 r.

           

 

Wyszczególnienie

Plan (po zmianach)

Wykonanie pod początku roku

A. DOCHODY

27 934 817,31

17 470 124,33

A.1Dochody bieżące

22 101 621,60

16 989 224,24

A.2dochody majątkowe

        5 833 195,71

     480 900,09

B. WYDATKI

      24 217 517,31

 15 750 006,98

B1.wydatki bieżące

       21 500 717,11

15 286 076,37

B2.wydatki majątkowe

2 716 800,20

               463 930,61

C..NADWYŻKA/DEFICYT

3 717 300,00

            1 720 117,35

D1.PRZYCHODY OGÓŁEM

z tego :

  0,00

      405 463,89

Kredyty i pożyczki

w tym :

0

0

na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy

strukturalnych i Funduszu Spójności

0

0

Spłata pożyczek udzielonych

             0,00

    0,00

Wolne środki

             0,00

  405 463,89

D.2 ROZCHODY ogółem

z tego :

         3 717 300,00

  992 350,00

Spłaty kredytów i pożyczek

   1 717 300,00

 992 350,00

na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy

strukturalnych i Funduszu Spójności

   0,00

0,00

pożyczki(udzielone)

 

 

Inne cele

        2 000 000,00

0

 

 

Informację sporządziła :

Agata Ziental

Międzylesie 30.10.2015 r.