Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Międzylesie za okres od początku roku do 31 grudnia 2015 r.

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Międzylesie

 

za okres od początku roku do 31 grudnia 2015 r.

           

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

( Dz. U nr 249, poz.2104 z późn. zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu gminy Międzylesie na dzień 31.12.2015 r.

 

Wyszczególnienie

Plan (po zmianach)

Wykonanie pod początku roku

A. DOCHODY

 

29 137 595,85

 

23 963 292,34

A.1Dochody bieżące

23 316 483,14

22 988 564,83

A.2dochody majątkowe

        5 821 112,71

     974 727,51

B. WYDATKI

 

      25 420 295,85

 22 565 579,15

B1.wydatki bieżące

 

      22 784 418,43

21 495 146,14

B2.wydatki majątkowe

 

2 635 877,42

            1 070 433,01

C..NADWYŻKA/DEFICYT

 

3 717 300

             1 397 713,19

D1.PRZYCHODY OGÓŁEM

z tego :

  0

     405 463,89

Kredyty i pożyczki

w tym :

0

0

na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy

strukturalnych i Funduszu Spójności

 

0

0

Spłata pożyczek udzielonych

 

0

0

Wolne środki

 

0

405 463,89

D.2 ROZCHODY ogółem

z tego :

         3 717 300,00

     1 096 050,00

Spłaty kredytów i pożyczek

 

   1 096 050,00

    1 096 050,00

na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy

strukturalnych i Funduszu Spójności

 

0

0

pożyczki(udzielone)

 

 

Inne cele

        2 621 250,00

0

 

 

Informację sporządziła :

Agata Ziental

Międzylesie 22.02.2016 r.