Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Międzylesie za okres od początku roku do 31 marca 2016 r.

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Międzylesie

za okres od początku roku do 31 marca 2016 r.

 

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U nr 249, poz.2104 z późn. zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu gminy Międzylesie na dzień 31.03.2016r.

           

 

Wyszczególnienie

Plan (po zmianach)

Wykonanie pod początku roku

A. DOCHODY

 

27 762 502,64

6 211 768,75

A.1Dochody bieżące

23 347 177,64

6 172 382,62

A.2dochody majątkowe

  4 415 325,00

39 386,13

B. WYDATKI

 

26 645 752,64

5 195 785,68

B1.wydatki bieżące

 

22 807 897,49

5 111 665,68

B2.wydatki majątkowe

 

3 837 855,15

84 120,00

C..NADWYŻKA/DEFICYT

 

1 116 750

1 015 983,07

D1.PRZYCHODY OGÓŁEM

z tego :

 

707 127,08

Kredyty i pożyczki

w tym :

0

0

na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy

strukturalnych i Funduszu Spójności

 

0

0

Spłata pożyczek udzielonych

 

0

0,00

Wolne środki

 

0

707 127,08

D.2 ROZCHODY ogółem

z tego :

1 116 750,00

362 400,00

Spłaty kredytów i pożyczek

 

1 116 750,00

362 400,00

na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy

strukturalnych i Funduszu Spójności

 

0

0

pożyczki(udzielone)

0

0

Inne cele

0

0

 

 

Informację sporządziła:

Agata Ziental

Międzylesie 22.04.2016 r.