Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o stanie mienia komunalnego na 31.12.2015 r.

Międzylesie, dnia 30 marca 2016  r.

 

 

Informacja o stanie mienia komunalnego

wg stanu na dzień 31.12.2015 r.

 

I. Przysługujące gminie prawa własności.

 

1. Powierzchnia ogólna gruntów komunalnych………………..…….. ..2.101,00  ha 

w tym: powierzchnia gruntów leśnych………………………………….….247,00 ha

 

2. Nieruchomości budynkowe stanowiące własność lub współwłasność gminy:

 1. budynek administracyjny, baza gospodarcza Zakładu Gospodarki Komunalnej  i Mieszkaniowej oraz Zakładu Usług Komunalnych w Międzylesiu
 2. budynek administracyjny Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie
 3. budynki Ochotniczej Straży Pożarnej ( 7 )
 4. budynki oświatowe (5):

     - Zespół Szkół w Międzylesiu (1),  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Domaszkowie (3),  Samorządowe Przedszkole w Międzylesiu (1)

 1. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury  w Międzylesiu i w  Domaszkowie ( 2)

f)   Biblioteka Publiczna w Międzylesiu (1)

 1. budynki na stadionie sportowym w Międzylesiu (2) oraz w Domaszkowie (1)
 2. budynki pełniące funkcję wyłącznie świetlic wiejskich: Dolnik, Kamieńczyk, Jaworek, Michałowie, Niemojów, Szklarnia, Smreczyna, (7)
 3. budynki mieszkalne, mieszkalno- gospodarcze  będące współwłasnością (62)
 4. budynki mieszkalne, mieszkalno-użytkowe (19)
 5. budynki mieszkalne wraz ze świetlicami ( 11)
 6. inne: Domy Tkaczy (2), budowle pełniące funkcje stacji uzdatniania wody- 5 ( M-lesie 2; Damaszków – 1; Różanka 1; Długopole Górne – 1; budowle pełniące funkcje ujęcia wody – 2
  ( Międzylesie 1;  Goworów 1);  oczyszczalnia ścieków w Międzylesiu, budynek ”Zielona Szkoła” w Różance, „Muzeum Różańskie” w Różance; basen kąpielowy w Międzylesiu.
 7. pozostałe ( m.in.gospodarcze) ( 44)

II. Wartości nieruchomości  (w zł.) – na 31.12.2015 r,

1. nieruchomości gruntowe ………………………………………………………… 40.684.711,77                                                                                                                                                       

2. drzewostan …………………………………………………………………………1.688.193,38                                  

3. budynki:                                                                                         

 • mieszkalne, mieszk.- gospodarcze …………………………………………3.640.711,41
 • bud. użytkowe ………………………………………………………...........8.642.422,77
 • bud. straży pożarnych……………………………………………………….. .262.749,49
 • szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli…………..………………... .3.493.183,41
 • świetlice wiejskie, domy kultury ……………………… ……………….….1.161.457,91
 • biblioteka ………………………………………………………………….….497.517,33
 • pozostałe…………………………………………………………………..…  500.541,58

 

 1. Infrastruktura ( m.in.oświetlenie, chodniki, wiaty, drogi,

      mosty, przepusty)...................................................................................................35.750.053,87                                                                                   5.  Środki transportu …………………………………………………………………..1.528.683,45                                           6.  Urządzenia ( m. innymi piece c.o, gazowe, komputery)………………..……………920.114,87

 

III.Wierzytelności gminy (w zł.)

 

 1. Należne gminie należności  z tytułu :
  1. sprzedanych lokali, budynków. ………………………………………………….....5.655,00                                      
  2. gruntów………………………………………………………………………..…...17.750,00

 

 1. zaciągnięte przez gminę pożyczki i kredyty ( w zł.) na:
 1. Remont i modernizacja basenu kąpielowego w Międzylesie………….…. …4.820.050,00
 2. Kredyt na spłatę wcześniej zaciąganych zobowiązań………………..……….1.590.000,00

                                                                                                                                           

IV. Gospodarowanie mieniem komunalnym.

 

 

 

Pow. w ha

1.

grunty będące przedmiotem dzierżawy w tym: rolne – 1.193 ha; nierolne 6,11 ha                                               

1.199,11

2.

Grunty gminne oddane w użytkowanie wieczyste

 

 

na rzecz osób fizycznych  i prawnych                                                                        

11,0

3.

grunty oddane nieodpłatnie w użyczenie stowarzyszeniom: min. kluby sportowe, OSP

8,74

4.

grunty zarządzane nieodpłatnie  przez jednostki oświatowe i gminne instytucje kultury

3,96

5.

grunty zarządzane nieodpłatnie  przez Rady Sołeckie

13,22

6.

grunty zarządzane przez gminną jednostkę – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (ZGKiM) oraz Zakład Usług Komunalnych (ZUK)

 

28,0

7.

Grunty nieodpłatnie zarządzane przez parafie

2,60

8.

Kompleks basenu kąpielowego

0,85

 

V. Dochody uzyskane z tyt. wykonywania prawa własności (w zł.)……..……….…440.967,87

w tym:

 1. sprzedaż lokali mieszkalnych, użytkowych, budynków  jednorodzinnych…...............59.489,19
 2. sprzedaż gruntów…………………………………………………………………….119.298,75
 3. oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste ………………………………………….27.219,69
 4. dzierżawa gruntów ……….……...………………….………….................................210.784,54
 5. dzierżawa/najem budynków ………………………….……………………………....24.175,70

 

VI. Zmiany w stanie mienia komunalnego (grunty)

1. Zbycie gruntów – powierzchnia ogółem ……………………………….……..2,11ha

w tym:

a)  zbycie działek rolnych na poprawę nieruchomości przyległych (9)….……………0,9000

b)  działka zabudowana budynkiem gospodarczym…………….………………..........0,1600

c) sprzedaż gruntów pod zbywanymi lokalami …………………………………….....0,1300

d) sprzedaż działek budowlanych niezabudowanych ( 2)………………………...…...0,8900

e) zbycie w wyniku zniesienia współwłasności nieruchomości……………………….0,0300

 

2.  Nabycie nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami mieszkalnymi od SP - Agencji Nieruchomości Rolnych O.T.Wrocław (Długopole Górne 141 i 154- 3 działki) o pow. 1,47 ha

3. Sprzedaż lokali (ilosć):

3.1. lokale mieszkalne – ……………………….6

3.2.lokale użytkowe……………………………2

 

informację sporządziła:

Wiesława Szyrszeń

Monika Makarska