Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nr 273/2016 z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie darowizny składników majątku ruchomego Gminy na rzecz Stowarzyszenia Miłośników Starej Techniki Pożarnictwa SKANSEN

Zarządzenie nr 273/2016

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 14 grudnia 2016 roku

 

w sprawie darowizny składników majątku ruchomego Gminy na rzecz Stowarzyszenia Miłośników Starej Techniki Pożarnictwa SKANSEN.

 

Na podstawie: art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.  z 2016 r. poz. 466) oraz § 19 i 20 Zarządzenia nr 147/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie zasad gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego będącego w dyspozycji Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, co następuje:

 

§ 1

  1. Majątek ruchomy załącznik nr 1 będących na ewidencji środków trwałych Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie darować na rzecz Stowarzyszenia Miłośników Starej Techniki Pożarnictwa SKANSEN, Smreczyna 41, 57-530 Międzylesie.
  2. Przekazanie o którym mowa w pkt 1 nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.
  3. Czynności związane ze zdaniem – odbiorem należy wykonać w terminie do 31 grudnia 2016 r.

§ 2

Przekazujący zobowiązany jest do przygotowania pojazdów o którym mowa w § 1 pkt 1.

 

§ 3

Wykonanie zarządzenie powierza się do Specjaliście ds. Oświaty.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                                                                         

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

 

 

 

Międzylesie, dnia 14 grudnia 2016 r.

DOCXzał. nr 1 do zarządzenia 273.docx