Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Międzylesie za okres od początku roku do 30 czerwca 2016 r.

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Międzylesie

za okres od początku roku do 30 czerwca 2016 r.

 

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

(Dz.U.z 2013 r.,poz.885 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu gminy Międzylesie na dzień 30.06.2016 r.

 

 

Wyszczególnienie

Plan (po zmianach)

Wykonanie pod początku roku

A. DOCHODY

 

28 510 182,60

12 464 136,41

A.1Dochody bieżące

24 044 205,60

12 380 383,70

A.2dochody majątkowe

4 465 977 ,00

83 752,71

B. WYDATKI

 

27 493 432,60

10 969 440 ,37

B1.wydatki bieżące

 

23 116 385,47

10 831 777,70

B2.wydatki majątkowe

 

4 377 047,13

137 662,67

C..NADWYŻKA/DEFICYT

 

1 016 750,00

1 494 696,04

D1.PRZYCHODY OGÓŁEM

z tego :

100 000,00

707 127,08

Kredyty i pożyczki

w tym :

0

0

na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy

strukturalnych i Funduszu Spójności

 

0

0

Spłata pożyczek udzielonych

 

0,00

0,00

Wolne środki

 

100 000,00

707 127,08

D.2 ROZCHODY ogółem

z tego :

1 116 750,00

613 850,00

Spłaty kredytów i pożyczek

 

1 116 750,00

613 850,00

na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy

strukturalnych i Funduszu Spójności

 

0,00

0,00

pożyczki(udzielone)

 

 

Inne cele

0,00

0,00

 

 

Informację sporządziła :

Agata Ziental

Międzylesie 28.07.2016 r.