Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Międzylesie za okres od początku roku do 31 grudnia 2016 r.

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Międzylesie

 

za okres od początku roku do 31 grudnia 2016 r.

           

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

(Dz.U. z 2016 r, poz.1870) Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu gminy Międzylesie na dzień 31.12.2016 r.

 

Wyszczególnienie

Plan (po zmianach)

Wykonanie pod początku roku

A. DOCHODY

 

27 860 425,13

 

26 063 051,95

A.1Dochody bieżące

24 461 560,91

24 301 508,68

A.2dochody majątkowe

3 398 864,22

1 761 543,27

B. WYDATKI

 

26 843 675,13

24 556 353,33

B1.wydatki bieżące

 

23 655 655,30

22 385 566,22

B2.wydatki majątkowe

 

3 188 019,83

2 170 787,11

C..NADWYŻKA/DEFICYT

 

1 016 750,00

1 506 698,62

D1.PRZYCHODY OGÓŁEM

z tego :

100 000,00

707 127,08

Kredyty i pożyczki

w tym :

0

0

na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy

strukturalnych i Funduszu Spójności

 

0

0

Spłata pożyczek udzielonych

 

0

0

Wolne środki

 

100 000,00

707 127,08

D.2 ROZCHODY ogółem

z tego :

1 116 750,00

1 116 750,00

Spłaty kredytów i pożyczek

 

1 116 750,00

1 116 750,00

na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy

strukturalnych i Funduszu Spójności

 

0

0

pożyczki(udzielone)

 

 

Inne cele

0

 

0

 

 

Informację sporządziła :

Agata Ziental

Międzylesie 10.02.2017 r.