Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Międzylesie za okres od początku roku do 30 września 2016 r.

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Międzylesie

za okres od początku roku do 30 września 2016 r.

 

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

(Dz.U.z 2013 r.,poz.885 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu gminy Międzylesie na dzień 30.09.2016 r.

           

 

Wyszczególnienie

Plan (po zmianach)

Wykonanie pod początku roku

A. DOCHODY

 

28 685 470,76

 

19 176 132,26

A.1Dochody bieżące

24 309 223,54

18 468 884,87

A.2dochody majątkowe

4 376 247,22

707 247,39

B. WYDATKI

 

27 668 720,76

16 737 947,93

B1.wydatki bieżące

 

23 290 522,93

16 211 480,20

B2.wydatki majątkowe

 

4 378 197,83

526 467,73

C..NADWYŻKA/DEFICYT

 

1 016 750,00

2 438 184,33

D1.PRZYCHODY OGÓŁEM

z tego :

100 000,00

707 127,08

Kredyty i pożyczki

w tym :

0

0

na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy

strukturalnych i Funduszu Spójności

 

0

0

Spłata pożyczek udzielonych

 

0,00

0,00

Wolne środki

 

100 000,00

707 127,08

D.2 ROZCHODY ogółem

z tego :

1 116 750,00

865 300,00

Spłaty kredytów i pożyczek

 

1 116 750,00

865 300,00

na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy

strukturalnych i Funduszu Spójności

 

0,00

0,00

pożyczki(udzielone)

 

 

Inne cele

0

0

 

 

Informację sporządziła :

Agata Ziental

Międzylesie 27.10.2016 r.