Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Międzylesie za okres od początku roku do 31 marca 2018 r.

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Międzylesie

za okres od początku roku do 31 marca 2018 r.

 

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U z 2017 r, poz. 2077) Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu gminy Międzylesie na dzień 31.03.2018 r.

           

Wyszczególnienie

Plan (po zmianach)

Wykonanie pod początku roku

A. DOCHODY

32 944 189,67

 8 356 093,80

A.1Dochody bieżące

26 462 823,70

7 225 722,17

A.2dochody majątkowe

 6 481 365,97

1 130 371,63

B. WYDATKI

31 631 395,67

6 062 280,02

B1.wydatki bieżące

24 811 808,92

5 991 570,09

B2.wydatki majątkowe

  6 819 586,75

     70 709,63

C..WYNIK BUDŻETU NADWYŻKA/DEFICYT

  1 312 794,00

2 293 813,78

D1.PRZYCHODY OGÓŁEM

z tego :

340 406,00

1 124 264,71

Kredyty i pożyczki

w tym :

340 406,00

0

na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy

strukturalnych i Funduszu Spójności

0

0

Spłata pożyczek udzielonych

0

0,00

Wolne środki

0

1 124 264,71

D.2 ROZCHODY ogółem

z tego :

1 653 200,00

413 300,00

Spłaty kredytów i pożyczek

1 660 000,00

413 300,000

na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy

strukturalnych i Funduszu Spójności

0

0

pożyczki(udzielone)

0

0

Inne cele

0

0

 

Informację sporządziła:

Agata Ziental

Międzylesie 26.04.2018 r.