Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Międzylesie za okres od początku roku do 30 czerwca 2018 r.

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Międzylesie

za okres od początku roku do 30 czerwca 2018 r.

 

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U z 2017 r, poz. 2077) Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu gminy Międzylesie na dzień 30.06.2018 r.

           

Wyszczególnienie

Plan (po zmianach)

Wykonanie pod początku roku

A.   DOCHODY

33 096 811,49

15 117 685,88

A.1 Dochody bieżące

26 651 229,82

13 949 189,26

A.2 Dochody majątkowe

 6 445 581,67

1 168 496,62

B.   WYDATKI

31 904 017,49

13 427 431,12

B1. Wydatki bieżące

24 858 257,32

12 213 047,31

B2. Wydatki majątkowe

  7 045 760,17

1 214 383,81

C..  WYNIK BUDŻETU   NADWYŻKA/DEFICYT

  1 192 794,00

1 690 254,76

D1. PRZYCHODY OGÓŁEM

z tego :

460 406,00

1 124 264,71

Kredyty i pożyczki

w tym :

340 406,00

0

na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy

strukturalnych i Funduszu Spójności

0

0

Spłata pożyczek udzielonych

0

0,00

Wolne środki

120 000,00

1 124 264,71

D.2 ROZCHODY ogółem

z tego :

1 653 200,00

826 600,00

Spłaty kredytów i pożyczek

1 653 200,00

826 600,00

na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy

strukturalnych i Funduszu Spójności

0

0

pożyczki(udzielone)

0

0

Inne cele

0

0

 

Informację sporządziła:

Agata Ziental

Międzylesie 24.07.2018 r.