Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Międzylesie za okres od początku roku do 30 września 2018 r.

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Międzylesie

za okres od początku roku do 30 września 2018 r.

 

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U z 2017 r, poz. 2077) Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu gminy Międzylesie na dzień 30.09.2018 r.

           

Wyszczególnienie

Plan (po zmianach)

Wykonanie pod początku roku

A.   DOCHODY

33 590 846,80

22 201 399,99

A.1 Dochody bieżące

26 821 672,72

20 809 754,22

A.2 Dochody majątkowe

 6 769 174,08

1 391 645,77

B.   WYDATKI

32 398 052,80

20 346 901,19

B1. Wydatki bieżące

25 092 109,38

18 180 882,77

B2. Wydatki majątkowe

  7 305 943,42

2 166 018,42

C..  WYNIK BUDŻETU   NADWYŻKA/DEFICYT

  1 192 794,00

1 854 498,80

D1. PRZYCHODY OGÓŁEM

z tego :

460 406,00

1 124 264,71

Kredyty i pożyczki

w tym :

340 406,00

0

na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy

strukturalnych i Funduszu Spójności

0

0

Spłata pożyczek udzielonych

0

0,00

Wolne środki

120 000,00

1 124 264,71

D.2 ROZCHODY ogółem

z tego :

1 653 200,00

1 239 900,00

Spłaty kredytów i pożyczek

1 653 200,00

1 239 900,00

na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy

strukturalnych i Funduszu Spójności

0

0

pożyczki(udzielone)

0

0

Inne cele

0

0

 

Informację sporządziła:

Agata Ziental

Międzylesie 22.10.2018 r.