Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Międzylesie za okres od początku roku do 31 grudnia 2018 r.

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Międzylesie

za okres od początku roku do 31 grudnia2018 r.

 

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U z 2017 r, poz. 2077) Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu gminy Międzylesie na dzień 331.12.2018 r.

           

Wyszczególnienie

Plan (po zmianach)

Wykonanie pod początku roku

A.   DOCHODY

33 004 373,21

29 873 395,89

A.1 Dochody bieżące

27 597 983,97

27 564 550,43

A.2 Dochody majątkowe

 5 406 389,24

  2 308 845,46

B.   WYDATKI

      31 727 952,21

29 049 614,02

B1. Wydatki bieżące

26 395 564,32

24 701 850,75

B2. Wydatki majątkowe

   5 332 387,89

4 347 763,27

C..  WYNIK BUDŻETU   NADWYŻKA/DEFICYT

  1 276 421,00

   823 781,87

D1. PRZYCHODY OGÓŁEM

z tego :

     379 779,00

1 381 043,71

Kredyty i pożyczki

w tym :

     256 779,00

0256 779,00

na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy

strukturalnych i Funduszu Spójności

0

0

Spłata pożyczek udzielonych

0

0,00

Wolne środki

120 000,00

1 124 264,71

D.2 ROZCHODY ogółem

z tego :

1 653 200,00

1 653 200,00

Spłaty kredytów i pożyczek

1 653 200,00

1 653 200,00

na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy

strukturalnych i Funduszu Spójności

0

0

pożyczki(udzielone)

0

0

Inne cele

0

0

 

Informację sporządziła:

Agata Ziental

Międzylesie 25.02.2019 r.