Przejdź do treści strony
Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 141/2019

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 17 lipca 2019 roku

 

w sprawie darowizny składników majątku ruchomego Gminy na rzecz Stowarzyszenia Miłośników Starej Techniki Pożarnictwa SKANSEN.

 

Na podstawie: art. 30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506ze zm.) oraz § 19 i 20 Zarządzenia nr 147/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie zasad gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego będącego w dyspozycji Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, zarządzam co następuje:

 

§ 1

 1. Majątek ruchomy załącznik nr 1będącychw ewidencji ilościowej Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie darować na rzecz Stowarzyszenia Miłośników Starej Techniki Pożarnictwa SKANSEN, Smreczyna 41, 57-530 Międzylesie.
 2. Przekazanie o którym mowa w pkt 1 nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.
 3. Czynności związane z przekazaniem należy wykonać w terminie do 31lipca2019 r.

§ 2

Przekazujący zobowiązany jest do przygotowania przedmiotów darowizny o których mowa w § 1 pkt 1.

 

§ 3

Wykonanie zarządzenie powierza się do Głównemu Specjaliście ds. Oświaty.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie

Tomasz Korczak

 

 

 

LP

NAZWA SPRZĘTU (URZĄDZENIA)

ILOŚĆ

 

NR INWENTARZOWY

1.

Butla na gaz techniczny

1 szt.

-

2.

Gaśnica proszkowa

1 szt.

-

3.

Apteczka SG62

1 szt.

-

4.

Tablica „Obiekt chroniony”

1 szt.

-

5.

Apteczka SG 62

1 szt.

-

6.

Tablica ogłoszeń SG56

1 szt.

-

7.

Godło państwowe SG95

2 szt.

-

8.

Grabie

2 szt.

-

9.

Motyczka ogrodnicza

1 szt.

-

10.

Łopata saperska

2 szt.

-

11.

Zgarniacz do śniegu

3 szt.

-

12.

Drabina linowa

1 szt.

-

13.

Wkrętak /kpl 5 szt/

1 szt.

-

14.

Haki do rynien

57 szt.

-

15.

Łopata

1 szt.

-

16.

Kilof

1 szt.

-

17.

Przecinak

1 szt.

-

18.

Poziomica

1 szt.

-

19.

Panele podłogowe

17,30 m 2

-

20.

Pas obezwładniający

1 szt.

-

21.

Bluza polowa letnia

3 szt.

-

22.

Maska ochronna

1 szt.

-

23.

Rękawice specjalne taktyczne

1 szt.

-

24.

Niezbędnik

4 szt.

-

25.

Maska ochronna BHP

1 szt.

-

26.

Maska ochronna BHP

1 szt.

-

Metryczka
 • wytworzono:
  17-07-2019
  przez: Monika Harasińska
 • opublikowano:
  19-07-2019 14:25
  przez: Julita Dudek
 • zmodyfikowano:
  24-09-2020 14:39
  przez: Julita Dudek
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu
  odwiedzin: 358
Dane jednostki:

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu
57-530 Międzylesie
ul. Pl. Wolności 1
NIP: 8811037024 REGON: 000530620

Dane kontaktowe:

tel.: 74 8126-327
fax: 74 8126-126
e-mail: urzad@miedzylesie.pl
strona www: www.miedzylesie.pl