Przejdź do treści strony
Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 4/2020

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 7stycznia 2020 r.

 

 

w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 193/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 31 października 2018 r. w sprawie dowozu i zasad zwrotu kosztów dojazdu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Międzylesie

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 32 ust. 6, art. 36 ust. 17, art. 39 ust. 4, 39a ust.3 i art. 127 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zarządza, co następuje:

 

§ 1

 

Uchyla się Zarządzenie Nr 193/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 31 października 2018 r. w sprawie dowozu i zasad zwrotu kosztów dojazdu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Międzylesie.

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Głównemu Specjaliście ds. Oświaty.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie

Tomasz Korczak

 

 

Metryczka
 • opublikowano:
  07-01-2020 15:08
  przez: Julita Dudek
 • zmodyfikowano:
  22-09-2020 13:59
  przez: Julita Dudek
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu
  odwiedzin: 108
Dane jednostki:

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu
57-530 Międzylesie
ul. Pl. Wolności 1
NIP: 8811037024 REGON: 000530620

Dane kontaktowe:

tel.: 74 8126-327
fax: 74 8126-126
e-mail: urzad@miedzylesie.pl
strona www: www.miedzylesie.pl