Przejdź do treści strony
Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 14/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie
z dnia 17 stycznia 2020 r.

 

w sprawie ustalenia na rok szkolny 2020/2021 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Międzylesie.

 

 

Na podstawie art. 31 ust 10, 154 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1148 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

 

Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych, stanowiący Załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2.

Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, stanowiący Załącznik nr 2 do zarządzenia.

 

§ 3.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorom placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Międzylesie.

§ 4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie

Tomasz Korczak

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 14/2020

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 17 stycznia 2020 r.

 

 

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021

 

Od dnia

Do dnia

Do godz.

Harmonogram czynności

 

13.02.2020 r.

 

 

Podanie do publicznej wiadomości harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym.

Rekrutacja

13.02.2020 r.

 

31.03.2020 r.

 

1500

Składanie w szkole podpisanych przez rodziców lub opiekunów prawnych wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej  w szkole podstawowej.

 

09.04.2020 r.

 

 

Prace Komisji Rekrutacyjnej.

 

17.04.2020 r.

 

900

Opublikowanie w szkołach podstawowych  list kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów niezakwalifikowanych.

UWAGA: Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne            z przyjęciem do szkoły.

 

20.04.2020 r.

 

900

Opublikowanie w szkołach list dzieci przyjętych                   i nieprzyjętych.

Rekrutacja – nabór uzupełniający

01.07.2020 r.

19.08.2020 r.

1500

Składanie w szkole wniosków o przyjęcie do szkoły wraz dokumentami i oświadczeniami.

 

21.08.2020 r.

 

Prace Komisji Rekrutacyjnej.

 

24.08.2020 r.

900

Opublikowanie w szkołach list kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów niezakwalifikowanych.

UWAGA: Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne    z przyjęciem do szkoły.

 

28.08.2020 r.

900

Opublikowanie w szkołach list dzieci przyjętych                   i nieprzyjętych.

 

 

 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 14/2020

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 17 stycznia 2020 r.

 

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do przedszkoli na rok szkolny 2020/2021

 

Od dnia

Do dnia

Do godz.

Harmonogram czynności

 

13.02.2020 r.

 

Podanie do publicznej wiadomości harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym.

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

24.02.2020 r.

27.02.2020 r.

1500

Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021.

Rekrutacja

02.03.2020 r.

31.03.2020 r.

1500

Składanie podpisanych przez rodziców lub opiekunów prawnych wniosków o przyjęcie do przedszkola.

03.04.2020 r.

10.04.2020 r.

 

Prace Komisji Kwalifikacyjnej.

 

17.04.2020 r.

900

Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów niezakwalifikowanych.

UWAGA: Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do przedszkola.

 

24.04.2020 r.

900

Opublikowanie w przedszkolach list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

24.04.2020 r.

24.04.2020 r.

1500

Pisemne zgłaszanie przez dyrektorów dzieci nieprzyjętych.

27.04.2020 r.

29.04.2020 r.

 

Wskazanie przez Burmistrza rodzicom dzieci nieprzyjętych innego przedszkola.

Rekrutacja – nabór uzupełniający (na wolne miejsca)

01.08.2020 r.

13.08.2020 r.

1500

Składanie w przedszkolu wniosków  o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie kryteriów.

13.08.2020 r.

14.08.2020 r.

 

Prace Komisji Kwalifikacyjnej.

 

20.08.2020 r.

900

Opublikowanie w przedszkolach list kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów niezakwalifikowanych.

UWAGA: Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do przedszkola.

 

26.08.2020 r.

900

Opublikowanie w przedszkolach list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

 
Metryczka
 • opublikowano:
  22-01-2020 14:50
  przez: Julita Dudek
 • zmodyfikowano:
  22-09-2020 13:42
  przez: Julita Dudek
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu
  odwiedzin: 80
Dane jednostki:

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu
57-530 Międzylesie
ul. Pl. Wolności 1
NIP: 8811037024 REGON: 000530620

Dane kontaktowe:

tel.: 74 8126-327
fax: 74 8126-126
e-mail: urzad@miedzylesie.pl
strona www: www.miedzylesie.pl