Przejdź do treści strony
Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE NR 83/2020

 BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIĘDZYLESIE

 

z dnia 19 czerwca 2020 r.

 

w sprawie uchylenia Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie Nr 70/2020 z dnia 28 maja 2020 r.

Na podstawie art. 30 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713), zarządzam co następuje:

 

§ 1.

Uchylić w całości Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie Nr 70/2020 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie ustalenia podstawowej kwoty dotacji na ucznia uczęszczającego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Międzylesie od 1 maja 2020 r.

 

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Głównemu Specjaliście ds. Oświaty.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie

Tomasz Korczak

Metryczka
 • wytworzono:
  19-06-2020
  przez: Monika Harasińska
 • opublikowano:
  22-06-2020 08:41
  przez: Julita Dudek
 • zmodyfikowano:
  29-09-2020 14:24
  przez: Julita Dudek
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu
  odwiedzin: 134
Dane jednostki:

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu
57-530 Międzylesie
ul. Pl. Wolności 1
NIP: 8811037024 REGON: 000530620

Dane kontaktowe:

tel.: 74 8126-327
fax: 74 8126-126
e-mail: urzad@miedzylesie.pl
strona www: www.miedzylesie.pl