Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Międzylesie za okres od początku roku do 30 czerwca 2020 r.

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Międzylesie

za okres od początku roku do 30 czerwca 2020 r.

 

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

( Dz. U. z 2019 r.poz.869) Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu gminy Międzylesie na dzień 30.06.2020 r.

           

Wyszczególnienie

Plan (po zmianach)

Wykonanie pod początku roku

A. DOCHODY

39 532 454,62

 18 365 100,04

A.1Dochody bieżące

36 211 711,33

17 675 641,18

A.2dochody majątkowe

3 320 743,29

689 458,86

B. WYDATKI

38 638 454,62

16 766 003,43

B1.wydatki bieżące

35 776 300,40

16 260 136,28

B2.wydatki majątkowe

2 862 154,22

505 867,15

C..NADWYŻKA/DEFICYT

894 000,00

 1 599 096,61

D1.PRZYCHODY OGÓŁEM

z tego :

0

777 492,35

Kredyty i pożyczki

w tym :

0

0

na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy

strukturalnych i Funduszu Spójności

0

0

Spłata pożyczek udzielonych

0

0,00

Wolne środki

0

777 492,35

D.2 ROZCHODY ogółem

z tego :

894 000,00

447 000,00

Spłaty kredytów i pożyczek

894 000,00

447 000,00

na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy

strukturalnych i Funduszu Spójności

0

0

pożyczki(udzielone)

0

0

Inne cele

0

0

 

Informację sporządziła:

Agata Ziental

Międzylesie 24.07.2020 r.