Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Międzylesie

za okres od początku roku do 30 września 2020 r.

 

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r.poz.869 ze zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu gminy Międzylesie na dzień 30.09.2020 r.

           

Wyszczególnienie

Plan (po zmianach)

Wykonanie od początku roku

A. DOCHODY

40 784 449,47

 27 189 171,94

A.1 Dochody bieżące

36 637 975,04

           25 725 682,55

A.2 dochody majątkowe

 4 146 474,43

     1 463 489,39

B. WYDATKI

      40 192 490,17

    24 645 200,00

B.1 wydatki bieżące

      36 221 250,76

   23 771 973,04

B.2 wydatki majątkowe

   3 971 239,41

        873 226,96

C. NADWYŻKA/DEFICYT

591 959,30

   2 543 971,94

D.1 PRZYCHODY OGÓŁEM

z tego :

302 040,70

      777 492,35

Kredyty i pożyczki

w tym :

0

0

na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy

strukturalnych i Funduszu Spójności

0

0

Spłata pożyczek udzielonych

0

0,00

Wolne środki

302 040,70

777 492,35

D.2 ROZCHODY ogółem

z tego :

894 000,00

670 500,00

Spłaty kredytów i pożyczek

894 000,00

670 500,00

na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy

strukturalnych i Funduszu Spójności

0

0

pożyczki(udzielone)

0

0

Inne cele

0

0

 

Informację sporządziła:

Agata Ziental

Międzylesie 26.10.2020 r.