Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Międzylesie

za okres od początku roku do 31 grudnia 2020 r.

 

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

( Dz. U. z 2019 r.poz.869 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu gminy Międzylesie na dzień 31.12.2020 r.

           

Wyszczególnienie

Plan (po zmianach)

Wykonanie pod początku roku

A. DOCHODY

38 784 038,33

35 907 859,35

A.1Dochody bieżące

34 677 999,12

           33 365 170,76

A.2dochody majątkowe

4 106 039,21

2 542 688,59

B. WYDATKI

38 192 079,03

34 533 135,48

B1.wydatki bieżące

 34 570 722,23

31 824 032,10

B2.wydatki majątkowe

   3 621 356,80

2 709 103,38

C. WYNIK BUDŻETU .NADWYŻKA/DEFICYT

591 959,30

1 374 723,87

D1.PRZYCHODY OGÓŁEM

z tego :

302 040,70

      777 492,35

Kredyty i pożyczki

w tym :

0

0

na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy

strukturalnych i Funduszu Spójności

0

0

Spłata pożyczek udzielonych

0

0,00

Wolne środki

302 040,70

777 492,35

D.2 ROZCHODY ogółem

z tego :

894 000,00

894 000,00

Spłaty kredytów i pożyczek

894 000,00

894 000,00

na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy

strukturalnych i Funduszu Spójności

0

0

pożyczki(udzielone)

0

0

Inne cele

0

0

 

Informację sporządziła:

Agata Ziental

Międzylesie 22.02.2021 r.