Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 1/2022

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 3 stycznia 2022 r.

 

 

w sprawie ustalenia planu finansowego, wykonawczego budżetu Gminy Międzylesie

na 2022 rok

 

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 poz.1372 ze zm.) oraz art.247 ust.1 i art.249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r, poz.305) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Międzylesiu Nr XLII/225/2021 z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2022, zarządzam, co następuje :

§ 1

Ustala się plan finansowy wykonawczy dochodów budżetu gminy Międzylesie na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Ustala się plan finansowy wykonawczy wydatków budżetu gminy Międzylesie na rok 2022

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2022 roku.

 

 

 

BURMISTRZ

/-/ TOMASZ KORCZAK

XLSzałącznik nr 2 - wydatki budżetu gminy na 2022 rok - zarządzenie nr 1.xls (295,77KB)