Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE NR 223/2019

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 31.12.2019 r.

zmieniające zarządzenie nr 196/06 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 16 listopada 2006 roku w sprawie instrukcji gospodarki majątkiem gminy w tym w Urzędzie Miasta i Gminy  Międzylesie.

 

§ 1

  1. § 2 ustęp 2 otrzymuje brzmienie :

„1.Za środki trwałe uważa się składniki majątku, których wartość początkową, określa ustawa z dnia 20 listopada 1999 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z zastrzeżeniem ust.2a.”

- po ustępie 2 dodaje się ustęp 2a w brzmieniu :

„1.Zestawy komputerowe przyjmuje się na stan środków trwałych o wartości powyżej 1 500 zł.”

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

 

BURMISTRZ

/-/ TOMASZ KORCZAK